Nghề nghiệp

Nhân viên bán hàng (Telesales)

Nhân viên bán hàng (telesales)

Sale admin

SALE ADMIN

Giám sát bảo trì điện- tự động hóa

GIÁM SÁT BẢO TRÌ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Giám sát bảo trì cơ khí nhà máy

GIÁM SÁT BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Tổ trưởng sản xuất

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Đăng ký nhận bản tin