Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường 2012

 

Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.

Vui lòng click bên dưới để xem chi tiết / tải về :Xin cảm ơn quý cổ đông. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng gọi về văn phòng chính:  84.8 3776 1888 - (Ext: 609) - 0909 358 559 gặp Ms Thanh Phương hoặc gửi email qua địa chỉ email phuong.vtt@vinhtuong.com .