Bệnh Viện C Đà Nẵng

Tọa lạc tại 122 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ y tế. Công trình có qui mô: tòa nhà 11 tầng, với 7.184 m2 trần nổi, và 544 m2 trần chìm.


Tọa lạc tại 122 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ y tế. Công trình có qui mô: tòa nhà 11 tầng, với 7.184 m2 trần nổi, và 544 m2 trần chìm. 

Công trình y tế tại TP Đà Nẵng này sử dụng các sản phẩm khung Vĩnh Tường Alpha, Khung trần nổi Vĩnh Tường Topline, tấm thạch cao chống ẩm và thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm.

Dự án cùng nhóm