Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Trong công trình này, Vĩnh Tường cung cấp 5.000m2 trần, với các sản phẩm Vĩnh Tường Basi, thạch cao Gyproc tiêu chuẩn và tấm Duraflex 4.5mm.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với quy mô hiện trạng 230 gường bệnh lên thành 500 gường bệnh nhằm hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương tại thời điểm hiện tại, hướng tới năm 2020 và tầm nhìn 2030, đồng thời giảm tải cho bệnh viện trong nội thành.


Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Trong công trình này, Vĩnh Tường cung cấp 5.000m2 trần, với các sản phẩm Vĩnh Tường Basi, thạch cao Gyproc tiêu chuẩn và tấm Duraflex 4.5mm.

Dự án cùng nhóm