Bệnh viện Đa Khoa Xuân Lộc - Đồng Nai

Tham gia dự án này, Vĩnh Tường nhận cung cấp 15.500m2 trần, trong đó có các sản phẩm: Vĩnh Tường Alpha, Vĩnh Tường Topline và tấm thạch cao Gyproc 9mm.


Công trình bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc được xây mới tại xã Suối Tre (thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích đất là 61 ngàn m2 và diện tích sàn xây dựng gần 43 ngàn m2, tổng vốn đầu tư là 750,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 383,2 tỷđồng và chi phí trang thiết bị y tế là 111,5 tỷ đồng.Bệnh viện có quy mô 450 giường, hạ tầng được thiết kế cho phát triển tương lai với 600 giường.

Bệnh viên Đa Khoa Xuân Lộc - Đồng Nai

Tham gia dự án này, Vĩnh Tường nhận cung cấp 15.500m2 trần, trong đó có các sản phẩm: Vĩnh Tường Alpha, Vĩnh Tường Topline và tấm thạch cao Gyproc 9mm.

Dự án cùng nhóm