Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương Cơ sở 2

Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương Cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất gần 12 ha tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương Cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất gần 12 ha tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. 


 
Có quy mô hơn 1000 giường Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ trở thành bệnh viện chuyên ngành; có cơ sở vật chất hiện đại, tương xứng với bệnh viện chuyên khoa hạng I, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng I (trực thuộc Bộ Y tế) đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới.


 
Vĩnh Tường cung cấp cho sản phẩm cho công trình này với sản lượng hơn 40.000 m2 khung trần nổi Topline và tấm thạch cao 12.7mm dán VT4. 

Dự án cùng nhóm