Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Tham gia công trình này, Vĩnh Tường cung cấp 15.000m2 trần nổi sử dụng khung Vĩnh Tường Fineline.
Trong kế hoạch giảm tải cho nội thành Hà Nội, UBND Thành phố đã phê duyệt dự án xây dựng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với sức chứa 1000 giường tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh.
Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng I (trực thuộc Bộ Y tế) đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới. Công trình có tổng diện tích hơn 58.000 m2, bao gồm toà nhà chính, nhà khoa dinh dưỡng, nhà khoa kiểm soát chống nhiễm khuẩn, nhà khoa giải phẫu bệnh lý và các công trình phụ trợ (9 tầng nổi, 1 tầng hầm). Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh sẽ được thực hiện từ năm 2013-2015, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 500 giường.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Tham gia công trình này, Vĩnh Tường cung cấp 15.000m2 trần nổi sử dụng khung Vĩnh Tường Fineline và 30.000m2 trần nổi sử dụng khung Vĩnh Tường Topline Plus và tấm trang trí Deco trên nền tấm thạch cao Gyproc 12.7mm.

Dự án cùng nhóm