Bệnh viện Quận Tân Phú

Công trình được thực hiện bởi công ty TNHH Xây Dựng Lưu Nguyễn và Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Gia Định là đơn vị thiết kế. Công trình sử dụng Hệ khung Tika + tấm thạch cao tiêu chuẩn, FineLINE + tấm phủ PVC do Vĩnh Tường sản xuất và phân phối.

 Công trình được thực hiện bởi công ty TNHH Xây Dựng Lưu Nguyễn và Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Gia Định là đơn vị thiết kế.Công trình sử dụng Hệ khung Tika + tấm thạch cao tiêu chuẩn, FineLINE + tấm phủ PVC do Vĩnh Tường sản xuất và phân phối.Dự án cùng nhóm