Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh

Công trình Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh được đầu tư xây dựng tại khu Minh Khai, phường Đại Yên, TP Hạ Long trên diện tích 31.500m2, với tổng đầu tư 135,6 tỷ đồng. Góp phần hoàn thiện công trình này, 3000 m2 trần thả-Xương topline và tấm DURAflex.
Công trình Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh được đầu tư xây dựng tại khu Minh Khai, phường Đại Yên, TP Hạ Long trên diện tích 31.500m2, với tổng đầu tư 135,6 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2010, quy mô 200 giường bệnh, với các hạng mục công trình hiện đại đảm bảo dây chuyền công năng được đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Góp phần hoàn thiện công trình này, 3000 m2 trần thả với khung TopLINE và tấm DURAflex.

Dự án cùng nhóm