Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Công ty cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Ngày chốt danh sách cổ đông 16h30 ngày 12/04/2014. 

Vui lòng tải tập tin đính kèm để đọc thông báo chi tiết: 

Xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông.