Chương Trình và Tài liệu liên quan Đại Hội Cổ Đông năm 2014

Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông chương Trình và Tài liệu liên quan Đại Hội Cổ Đông năm 2014.
Vui lòng xem chi tiết các tài liệu bên dưới: 

- Chương trình chi tiết đại hội cổ đông 2014

- Nguyên tắc đề cử và tự ứng cử

- Thể lệ đề cử

- Phiếu ứng cử và đề cử

- Giấy ủy quyền

- Letter Of  Attorney 


Vui lòng tải file về để xem. Xin cám ơn