Công bố 10 công trình được chọn chương trình Giải Pháp Vì Ngôi Nhà Việt

Ban tổ chức chương trình Giải pháp Vì Ngôi Nhà Việt, Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường xin thông báo thời điểm công bố 10 công trình được lựa chọn để thực hiện trải nghiệm các giải pháp đạt giải xuất sắc từ cuộc thi Tỏa Sáng Tiềm Năng của sinh viên các ngành Kiến Trúc, Xây dựng, Nội thất trên toàn quốc:
- Thời điểm công bố: Sau 17h00 ngày 17 tháng 04 năm 2014.