Công bố kết quả bình chọn trao nhà từ cộng đồng

Vào lúc 0h ngày 19/7/2017 cổng bình chọn chương trình Vì Mái Ấm Thợ Thi Công 2017 tại website: www.vimaiam.vinhtuong.com đã chính thức đóng lại và hiển thị kết quả cuối cùng. Ba nhân vật Sơn Thạch Thi – Trà Vinh; Huỳnh Nông Tin – Quảng Ngãi và Trần Văn Vũ – Vĩnh Long đã nhận được số bình chọn cao nhất lần lượt 414- 360 -326.

Trong 2 tuần diễn ra, cổng bình chọn đã tiếp nhận 1.212 lượt bình chọn đổ về cho các nhân vật.

Như vậy, sau khi công bố kết quả Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xây và trao nhà cho 3 thợ thạch cao trên nâng số căn nhà trao đi trong năm 2017 là 15 căn.

Vì Mái Ấm Thợ Thi Công là chương trình hỗ trợ xây, trao nhà cho thợ thạch cao có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước do Vĩnh Tường –Gyproc và đối tác Bluescope thực hiện. VMATTC đã trao đi hơn 50 căn nhà cho thợ thạch cao trong 3 năm tổ chức. Năm 2017, chương trình sẽ trao đi 15 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu, trong đó, 12 căn nhà sẽ được Ban đại sứ đánh giá bình chọn, 3 căn nhà còn lại sẽ do cộng đồng bình chọn.

Ban tổ chức