Đại học Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM đã xây dựng mới hạng mục công trình khối phòng học - phòng thí nghiệm thuộc tiểu dự án xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc dự án thành phần QG-HCM-04.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM đã xây dựng mới hạng mục công trình khối phòng học - phòng thí nghiệm thuộc tiểu dự án xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc dự án thành phần QG-HCM-04.

Được biết, đây là tòa nhà có 12 tầng nổi, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật, chiều cao công trình 46m, khung sàn BTCT toàn khối, tổng diện tích sàn xây dựng 8.600 m2 và thời gian hoàn hành dự kiến là 341 ngày. Điều đặc biệt đây là tòa nhà cao nhất trong khu đô thị ĐHQG-HCM.Công trình này đã sử dụng 11.000m2 trần thạch cao từ vật liệu Vĩnh Tường, bao gồm khung trần chìm Vĩnh Tường Tika và tấm thạch cao Gyproc 9mm

Dự án cùng nhóm