Đại học Hàng Hải

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được đặt tại 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, là Trường trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa bậc học từ trung cấp đến tiến sỹ, cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế - xã hội của cả nước.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được đặt tại 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, là Trường trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa bậc học từ trung cấp đến tiến sỹ, cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế - xã hội của cả nước.Với quy mô hơn 42.000m2, bao gồm nhiều hạng mục: Văn phòng, lớp học, phòng hội nghị; phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, khu thể thao và các công trình phụ.

Là đơn vị cung cấp vật tư cho hạng mục trần thạch cao của công trình này, Vĩnh Tường đã cung cấp 31.250m2 hệ khung trần chìm Vĩnh Tường BASI và Vĩnh Tường EKO, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn, 2.500m2 hệ khung trần nổi Vĩnh Tường Fineline Plus, 10.000m2 hệ khung trần nổi Vĩnh Tường Topline Plus và tấm trang trí Vĩnh Tường Deco Plus trên nền DURAflex, và 2.100m2 tường thạch cao với sản phẩm khung Vĩnh Tường E-WALL. 

Dự án cùng nhóm