Đại Học Y dược – Tp.HCM

Nhằm mở rộng quy mô, trường ĐH Y Dược Tp. HCM đã xây dựng thêm khu giảng đường gồm 1 block 10 tầng. Trong dự án này, quy mô xây dựng ở hạng mục trần, vách lên đến: 13ngàn m2.
Nhằm mở rộng quy mô, trường ĐH Y Dược Tp. HCM đã xây dựng thêm khu giảng đường gồm 1 block 10 tầng. Trong dự án này, quy mô xây dựng ở hạng mục trần, vách lên đến: 13ngàn m2.Trong đó, công trình sử dụng hệ khung TopLINE, thạch cao tiêu chuẩn Gyproc, tấm trang trí VT50 do Vĩnh Tường cung cấp.

Dự án cùng nhóm