Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco plus 2-Tech

(PDF - 2,7Mb)

2 Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco Ánh Kim

(PDF - 5,1Mb)

3 Tấm Thạch Cao Siêu Chịu Ẩm & Chống Mốc Glasroc® H 2019

PDF (3.5Mb)

4 Tấm sợi đá Minerval®

(PDF - 1,2Mb)

5 Khung trần chìm TriFLEX

( PDF - 823 KB )

6 Khung trần chìm OMEGA

( Kích thướt 836 KB )

7 Khung trần nổi Vĩnh Tường SmartLINE 2019

(PDF - 0.99 MB)

8 Khung trần chìm SERRA

(PDF - 838 KB)

9 Tấm xi măng sợi DURAflex - 2018

PDF (4.5Mb)

10 Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco và Vĩnh Tường Deco Plus

PDF (5Mb)

11 Bảng giá bán lẻ tấm vân gỗ DURAwood 2018

PDF (14Mb)

12 Bảng giá bán lẻ tấm xi măng sợi DURAflex 2018

PDF (4Mb)

13 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 28 (1-9-2017)( PDF - 5,5MB )
14 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 27 (1-1-2017)

( PDF - 7,3MB )

15 Vinh Tuong V-SHAFT - PREMIUM DRYWALL

 

16 Vinh Tuong V-WALL - STANDARD DRYWALL

 

17 Vinh Tuong E-WALL - ECONOMY DRYWALL

 

18 Vinh Tuong SERRA - PREMIUM CONCEALED CEILING GRID

 

19 Vinh Tuong SlimLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

20 Vinh Tuong EliteLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

21 Vinh Tuong SmartLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

22 Vinh Tuong TopLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

23 Vinh Tuong FineLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

24 Vinh Tuong TriFLEX - Concealed Ceiling

 

25 Vinh Tuong OMEGA - Concealed Ceiling

 

26 Vinh Tuong TIKA - Concealed Ceiling

 

27 Vinh Tuong BASI - Concealed Ceiling
28 Vinh Tuong ALPHA - Concealed Ceiling
29 Khung trần nổi SlimLINE
30 Khung trần nổi EliteLINE

(PDF - 593 KB)