Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Vinh Tuong E-WALL - ECONOMY DRYWALL

 

2 Vinh Tuong SERRA - PREMIUM CONCEALED CEILING GRID

 

3 Vinh Tuong SlimLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

4 Vinh Tuong EliteLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

5 Vinh Tuong SmartLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

6 Vinh Tuong TopLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

7 Vinh Tuong FineLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

8 Vinh Tuong TriFLEX - Concealed Ceiling

 

9 Vinh Tuong OMEGA - Concealed Ceiling

 

10 Vinh Tuong TIKA - Concealed Ceiling

 

11 Vinh Tuong M29 - Concealed Ceiling

For small room

12 Vinh Tuong BASI - Concealed Ceiling
13 Vinh Tuong ALPHA - Concealed Ceiling
14 Tài liệu cửa Thăm Trần
15 Khung trần chìm TriFLEX

( PDF - 823 KB )

16 Khung trần nổi SmartLINE

(PDF - 0.99 MB)

17 Khung trần nổi SlimLINE
18 Khung trần chìm OMEGA

( Kích thướt 836 KB )

19 Khung trần nổi EliteLINE

(PDF - 593 KB)

20 Khung vách ngăn V-Shaft

(PDF - 656 KB)

21 Khung trần chìm SERRA

(PDF - 838 KB)

22 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 26 (09.2016)

(PDF - 11.352 MB)

23 Giải pháp thạch cao cho nhà dân dụng

(PDF - 2.619 MB)

24 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 25 (05.2016)

(PDF - 10.326 MB)

25 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 08 (11.2012)(PDF - 2.844,61 MB)
26 CATALOGUE DURAflex English 2015(PDF - 4.377,60 MB)
27 Leaflet san DURAflex TV
28 CATALOGUE DURAflex TV 2016
29 BROCHURE bột xử lý mối nối DURAflex
30 Báo nhịp số thi công kỳ 23 (phần 1)(PDF - 3.566,61 MB)