Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 28 (1-9-2017)( PDF - 5,5MB )
2 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 27 (1-1-2017)

( PDF - 7,3MB )

3 Vinh Tuong V-SHAFT - PREMIUM DRYWALL

 

4 Vinh Tuong V-WALL - STANDARD DRYWALL

 

5 Vinh Tuong E-WALL - ECONOMY DRYWALL

 

6 Vinh Tuong SERRA - PREMIUM CONCEALED CEILING GRID

 

7 Vinh Tuong SlimLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

8 Vinh Tuong EliteLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

9 Vinh Tuong SmartLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

10 Vinh Tuong TopLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

11 Vinh Tuong FineLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

12 Vinh Tuong TriFLEX - Concealed Ceiling

 

13 Vinh Tuong OMEGA - Concealed Ceiling

 

14 Vinh Tuong TIKA - Concealed Ceiling

 

15 Vinh Tuong M29 - Concealed Ceiling

For small room

16 Vinh Tuong BASI - Concealed Ceiling
17 Vinh Tuong ALPHA - Concealed Ceiling
18 Tài liệu cửa Thăm Trần
19 Khung trần chìm TriFLEX

( PDF - 823 KB )

20 Khung trần nổi SmartLINE

(PDF - 0.99 MB)

21 Khung trần nổi SlimLINE
22 Khung trần chìm OMEGA

( Kích thướt 836 KB )

23 Khung trần nổi EliteLINE

(PDF - 593 KB)

24 Khung vách ngăn V-Shaft

(PDF - 656 KB)

25 Khung trần chìm SERRA

(PDF - 838 KB)

26 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 26 (09.2016)

(PDF - 11.352 MB)

27 Giải pháp thạch cao cho nhà dân dụng

(PDF - 2.619 MB)

28 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 25 (05.2016)

(PDF - 10.326 MB)

29 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 08 (11.2012)(PDF - 2.844,61 MB)
30 CATALOGUE DURAflex English 2015(PDF - 4.377,60 MB)