Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Khung trần chìm OMEGA

( Kích thướt 836 KB )

2 Khung trần nổi Vĩnh Tường SmartLINE 2019

(PDF - 0.99 MB)

3 Khung trần chìm SERRA

(PDF - 838 KB)

4 Tấm xi măng sợi DURAflex - 2018

PDF (4.5Mb)

5 Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco và Vĩnh Tường Deco Plus

PDF (5Mb)

6 Bảng giá bán lẻ tấm vân gỗ DURAwood 2018

PDF (14Mb)

7 Bảng giá bán lẻ tấm xi măng sợi DURAflex 2018

PDF (4Mb)

8 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 28 (1-9-2017)( PDF - 5,5MB )
9 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 27 (1-1-2017)

( PDF - 7,3MB )

10 Vinh Tuong V-SHAFT - PREMIUM DRYWALL

 

11 Vinh Tuong V-WALL - STANDARD DRYWALL

 

12 Vinh Tuong E-WALL - ECONOMY DRYWALL

 

13 Vinh Tuong SERRA - PREMIUM CONCEALED CEILING GRID

 

14 Vinh Tuong SlimLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

15 Vinh Tuong EliteLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

16 Vinh Tuong SmartLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

17 Vinh Tuong TopLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

18 Vinh Tuong FineLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

19 Vinh Tuong TriFLEX - Concealed Ceiling

 

20 Vinh Tuong OMEGA - Concealed Ceiling

 

21 Vinh Tuong TIKA - Concealed Ceiling

 

22 Vinh Tuong BASI - Concealed Ceiling
23 Vinh Tuong ALPHA - Concealed Ceiling
24 Tài liệu cửa Thăm Trần
25 Khung trần nổi SlimLINE
26 Khung trần nổi EliteLINE

(PDF - 593 KB)

27 Khung vách ngăn V-Shaft

(PDF - 656 KB)

28 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 26 (09.2016)

(PDF - 11.352 MB)

29 Giải pháp thạch cao cho nhà dân dụng

(PDF - 2.619 MB)

30 Báo nhịp sống thi công - Kỳ 25 (05.2016)

(PDF - 10.326 MB)