Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Leaflet san DURAflex TV
2 CATALOGUE DURAflex TV 2016
3 BROCHURE bột xử lý mối nối DURAflex
4 Báo nhịp số thi công kỳ 23 (phần 1)(PDF - 3.566,61 MB)
5 Báo nhịp số thi công kỳ 23 (phần 2)(PDF - 8.382,02 MB)
6 CATALOGUE tấm trang trí (Tây Nam Bộ)(PDF - 5.656,19 MB)
7 CATALOGUE tấm trang trí (Miền Bắc)(PDF - 5.507,03 MB)
8 CATALOGUE tấm trang trí (HCM - ĐNB - CAO NGUYÊN)(PDF - 5.720,21 MB)
9 Sound Insulation Solution(PDF - 721,48 KB)
10 Giải pháp chống ồn (English)(PDF - 721,48 KB)
11 Thermal Insulation Solution(PDF - 1.101,84 MB)
12 Giải pháp chống nóng (Tiếng Anh)(PDF - 1.101,84 MB)
13 Giải pháp chống cháy (English)(PDF - 743,23 KB)
14 Fire-Proofing Solution(PDF - 743,23 KB)
15 Moisture Resistance Solution(PDF - 810,53 KB)
16 Giải pháp chống ẩm (Tiếng Anh)(PDF - 810,53 KB)
17 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 18 (5.7.2014)(PDF - 8.452,74 MB)
18 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 17 (5.5.2014)(PDF - 5.058,90 MB)
19 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 16 (5.3.2014)(PDF - 7.310,46 MB)
20 Giải pháp chống ồn 2014 - ĐẸP & YÊN TĨNH(PDF - 1.188,93 MB)
21 Giải pháp chống nóng 2014 - ĐẸP & MÁT(PDF - 1.147,05 MB)
22 Giải pháp chống cháy 2014 - ĐẸP & AN TOÀN(PDF - 666,99 KB)
23 Giải pháp chống ẩm - 2014 - ĐẸP & THOÁNG(PDF - 1.172,23 MB)
24 Catalogue Trần Nhà Đẹp (Phong cách hiện đại) Quyển 3 (Tháng 6/2014)(PDF - 7.669,22 MB)
25 Catalogue Trần Nhà Đẹp ( Phong cách hiện đại) Quyển 5 (Tháng 6/2014)(PDF - 6.647,99 MB)
26 Catalogue Trần Nhà Đẹp ( Phong cách cổ điển)- Quyển 4 (Tháng 6/2014)(PDF - 7.268,95 MB)
27 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 15 (5.1.2014)(PDF - 7.416,75 MB)
28 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 14 (5.12.2013)(PDF - 9.199,41 MB)
29 Báo Nhịp Sống Thi Công - Kỳ 13 (5.10.2013)(PDF - 7.918,50 MB)
30 [NEW] Thanh Vĩnh Tường - Shadowline(PDF - 3.122,16 MB)