Giới thiệu tài trợ

CÁC HÌNH THỨC THAM GIA ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

 • Giới thiệu nhân vật Thợ thi công cần giúp đỡ 
 • Tham gia bình chọn nhân vật tại https://vimaiam.vinhtuong.com 
 • Tài trợ tiền mặt trực tiếp cho chương trình hoặc tài trợ cho riêng một nhân vật do Anh/Chị chọn.
 • Tài trợ vật liệu sửa chữa nhà hoặc quà tặng cho chương trình nói chung hoặc cho riêng cho một trường hợp cụ thể (vui lòng ghi rõ khi tài trợ).
 • Tham gia bằng ngày công lao động của chính bản thân hoặc của đội thợ. 
 • Quý Anh/Chị có lòng hảo tâm tài trợ quà tặng cho chương trình có thể xem xét chọn những quà tặng sau để phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của thợ thi công: quạt máy, nồi cơm điện, bàn ăn, ghế, tủ, giường, bàn học và những vật dụng thường ngày khác trong gia đình….

Giới thiệu tài trợ

CÁC HÌNH THỨC THAM GIA ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

 • Giới thiệu nhân vật Thợ thi công cần giúp đỡ 
 • Tham gia bình chọn nhân vật tại https://vimaiam.vinhtuong.com 
 • Tài trợ tiền mặt trực tiếp cho chương trình hoặc tài trợ cho riêng một nhân vật do Anh/Chị chọn.
 • Tài trợ vật liệu sửa chữa nhà hoặc quà tặng cho chương trình nói chung hoặc cho riêng cho một trường hợp cụ thể (vui lòng ghi rõ khi tài trợ).
 • Tham gia bằng ngày công lao động của chính bản thân hoặc của đội thợ. 
 • Quý Anh/Chị có lòng hảo tâm tài trợ quà tặng cho chương trình có thể xem xét chọn những quà tặng sau để phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của thợ thi công: quạt máy, nồi cơm điện, bàn ăn, ghế, tủ, giường, bàn học và những vật dụng thường ngày khác trong gia đình….