Hệ khung trần chìm Vĩnh Tường

Hệ khung trần chìm áp dụng
  • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG OMEGA, VĨNH TƯỜNG SERRA, VĨNH TƯỜNG TriFLEX
  • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG ALPHA, VĨNH TƯỜNG BASI Khung tiêu chuẩn: VĨNH TƯỜNG TIKA, VĨNH TƯỜNG EKO
  • Khung tiết kiệm: VĨNH TƯỜNG M29
Đặc điểm nhận diện khung trần chìm

Nhãn sản phẩm khung trần chìmNhãn khung trần chìm cao cấp Vĩnh Tường OMEGA

Nhãn khung phổ thông Vĩnh Tường ALPHA 

Nhãn khung tiêu chuẩn Vĩnh Tường TIKA 


Nhãn khung tiết kiệm Vĩnh Tường M29

Đóng gói sản phẩm khung trần chìm


Hai đầu bó thanh được đai chắc chắn bằng dây đai Vĩnh Tường