Hướng dẫn nhận diện sản phẩm Vĩnh Tường

Chọn sản phẩm bạn muốn xem hướng dẫn nhận diện

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG

Hệ khung trần chìm áp dụng

  • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG OMEGA, VĨNH TƯỜNG SERRA, VĨNH TƯỜNG TriFLEX 
  • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG ALPHA, VĨNH TƯỜNG BASI 
  • Khung tiêu chuẩn: VĨNH TƯỜNG TIKA, VĨNH TƯỜNG EKO 
  • Khung tiết kiệm: VĨNH TƯỜNG M29 

Đặc điểm nhận diện khung trần chìm

Nhãn sản phẩm khung trần chìm

Nhãn khung trần chìm cao cấp Vĩnh Tường OMEGA 

Nhãn khung phổ thông Vĩnh Tường ALPHA 

Nhãn khung tiêu chuẩn Vĩnh Tường TIKA 

Nhãn khung tiết kiệm Vĩnh Tường M29 

Đóng gói sản phẩm khung trần chìm

Hai đầu bó thanh được đai chắc chắn bằng dây đai Vĩnh Tường