Hướng dẫn nhận diện sản phẩm Vĩnh Tường

Chọn sản phẩm bạn muốn xem hướng dẫn nhận diện

HỆ KHUNG TƯỜNG NGĂN VĨNH TƯỜNG

Hệ khung tường ngăn áp dụng

  • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG V-SHAFT, VĨNH TƯỜNG V-SOUND 
  • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG V-WALL 
  • Khung tiêu chuẩn: VĨNH TƯỜNG E-WALL 

Đặc điểm nhận diện khung tường ngăn

Nhãn sản phẩm khung tường ngăn

 

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường V-SHAFT

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường V-SOUND 

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường V-WALL 

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường E-WALL 

Đóng gói sản phẩm khung tường ngăn

Hai đầu bó thanh được đai chắc chắn bằng dây đai Vĩnh Tường