[Video] Hướng dẫn thi công trần thạch cao chống cháy GypFire

Hướng dẫn thi công Hệ Trần Chống Cháy Vĩnh Tường - Gyproc với hệ khung trần chìm Vĩnh Tường BASI, tấm thạch cao Gyproc Chống Cháy 9mm 

 

Tra cứu danh sách thợ thi công chuyên nghiệp có thẻ đào tạo và chứng chỉ đạt do Vĩnh Tường cấp tại: https://trannhadep.com/tho-thi-cong

Mọi thắc mắc về sản phẩm, hệ thống các giải pháp Tường ngăn & trần thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc, vui lòng liên lạc:

• Tổng Đài Tư Vấn - Miễn cước toàn quốc: 1800-1218  

• Email chăm sóc khách hàng: chamsockhachhang@vinhtuong.com 

Đăng ký nhận bản tin