Hướng dẫn thi công

[Video] Hướng dẫn thi công trần nổi

Hướng dẫn thi công Trần thả Vĩnh Tường - Gyproc với hệ khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE, tấm trang trí Vĩnh Tường DECO hoặc Vĩnh Tường DECO Plus được làm từ tấm thạch cao Gyproc Standard 9mm hoặc tấm cứng DURAflex.

[Video] Hướng dẫn thi công trần chìm

Hướng dẫn thi công Hệ Trần Chìm Phẳng Vĩnh Tường - Gyproc với hệ khung trần chìm Vĩnh Tường Alpha, tấm thạch cao Gyproc Standard 9mm hoặc tấm thạch cao Gyproc chịu ẩm 9mm

[Video] Hướng dẫn thi công khung vách cong

Hướng dẫn thi công Hệ Tường Vách Cong Vĩnh Tường - Gyproc với hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường V-Wall, tấm thạch cao Gyproc Standard 9mm - 12.5mm hoặc tấm thạch cao Gyproc chịu ẩm 9mm - 12.5mm

Đăng ký nhận bản tin