Hướng dẫn thi công

Hướng dẫn thi công trần nổi

Các dụng cụ thi công: bàn chà, búa, viết chì, cưa, cuộn chỉ - dây rọi, dao, dao trét, dao trét vách, dây tải điện, dây tải điện, kềm, kềm rút Rivet, kềm bấm khung, ... Cách bước lắp đặt: xác định độ cao trần, cố định thanh viền tường, phân chia trần, móc và liên kết thanh chính - thanh phụ, điều chỉnh, lắp đặt tấm khung, ...

Hướng dẫn thi công trần chìm

Hướng dẫn thi công trần chìm của Vĩnh Tường

Hướng dẫn thi công trần chìm giật cấp

Hướng dẫn thi công trần chìm giật cấp của Vĩnh Tường

Hướng dẫn thi công trần nhôm Carol

Hướng dẫn thi công trần nhôm Carol của Vĩnh Tường

Hướng dẫn thi công khung vách ngăn

Hướng dẫn thi công khung vách ngăn của Vĩnh Tường

Đăng ký nhận bản tin