Indochina Tower

Indochina Park Tower bao gồm 100 căn hộ chung cư (chung cư dịch vụ và chung cư để bán) và 3 vị trí văn phòng ở 4Bis Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Thành phố HCM.
INDOCHINA TOWER


Indochina Park Tower bao gồm 100 căn hộ chung cư (chung cư dịch vụ và chung cư để bán) và 3 vị trí văn phòng ở 4Bis Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Thành phố HCM.

Mô tả:

- Diện tích khu đất: 1.190m2
- Chiều cao tầng: 23 tầng
- Số lượng tầng hầm: 3 tầng
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 17537m2
- Tổng số vốn đầu tư: 94.046.324.149 VNĐ.

Dự án cùng nhóm