Kết quả chương trình khuyến mãi "DURAflex - đổi tem lấy tiền"

Sau 6 tuần thực hiện từ 20/5/2012 đến 30/6/2012, Chương trình Khuyến mãi “DURAflex - ĐỔI TEM LẤY TIỀN” đã được các Thợ thi công phía Nam tích cực hưởng ứng với giải thường hàng tuần 5 triệu đồng.


Kết quả chương trình khuyến mãi "DURAflex - đổi tem lấy tiền"  | Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn

Đại diện Công ty Vĩnh Tường trao giải cho anh Lê Quang Sơn


Trong 1 tháng rưỡi diễn ra chương trình, hơn 9.000 con tem logo hợp lệ gởi về tham dự từ khắp các Tỉnh thành khu vực phía Nam. Biết bao khoảnh khắc đáng nhớ trong những đợt rút thăm may mắn để xác định 2 người trúng thưởng hàng tuần. Chương trình đã chính thức khép lại vào ngày 30/6.2012 cùng những niềm vui của những người trúng giải với số lượng tem gửi về đúng yêu cầu (300 tem) trong thời gian sớm nhất.

Danh sách Thợ thi công trúng giải:

Stt

H và Tên

Mua hàng ti TTPP

Ngày gi tem v

Tun trao gii

Ngày trao gii và hình trao gii

Tham gia CT 5 Vui

1

Lê Quang Sơn

Thng Long - HCMC

21/05/2012

Tun 1 (20/5 - 27/5)

31/05/2012

TP.HCM

2

Nguyn Hoàng Bo

Thành Phát - Cai Ly Tin Giang

28/05/2012

Tun 2 (28/5 - 03/6)

07/06/2012

TP.Cn Thơ

3

Đ Văn Hiên

Phương Hu - Đng Nai

01/06/2012

Tun 2 (28/5 - 03/6)

05/06/2012

TP.HCM

4

H Văn Liêm

Quc Vit - Huế

04/06/2012

Tun 3 (04/06 - 10/06)

15/06/2012

TP. Đà Nng

5

Lê Văn Tùng

Thng Long - HCMC

04/06/2012

Tun 3 (04/06 - 10/06)

16/06/2012

TP.HCM

6

Tô Đc Thng

Thng Long - HCMC

11/06/2012

Tun 4 (11/06 - 17/06)

21/06/2012

TP.HCM

7

Đàm Xuân Diu

Đt Vit - HCMC

11/06/2012

Tun 4 (11/06 - 17/06)

19/06/2012

TP.HCM

8

Đoàn Tiến Dũng

Phước Thành- Cn Thơ

18/06/212

Tun 5 (18/06 - 24/06)

28/06/2012

TP.Cn Thơ

9

Nguyn Hu Nam

Nguyn Hi - Qung Ngãi

18/06/212

Tun 5 (18/06 - 24/06)

28/06/2012

TP. Đà Nng

10

Nguyn Viết Sơn

Hoàng Vân - Đà Lt

25//06//2012

Tun 6 (25/06 - 30/06)

03//07//2012

TP.HCM

11

Nguyn Hu Vit

Nguyn Hi - Qung Ngãi

25//06//2012

Tun 6 (25/06 - 30/06)

04//07//2012

TP. Đà Nng