Kết quả giải tuần 1 cuộc thi KHOẢNH KHẮC NGƯỚC NHÌN 2012

Cuộc thi Khoảnh Khắc Ngước Nhìn đang diễn ra sôi nổi trên website: www.trannhadep.com và báo Sài Gòn Tiếp Thị do Công ty CP CN Vĩnh Tường và báo SGTT tổ chức. Khoảnh khắc ngước nhìn 2012 - Tuần 1 đã tìm được người thắng giải, còn 5 tuần để chia sẻ khoảnh khắc của bạn!