Kết quả giải tuần 2 cuộc thi KHOẢNH KHẮC NGƯỚC NHÌN 2012

Cuộc thi Khoảnh Khắc Ngước Nhìn đang diễn ra sôi nổi trên website: www.trannhadep.com và báo Sài Gòn Tiếp Thị do Công ty CP CN Vĩnh Tường và báo SGTT tổ chức. Khoảnh khắc ngước nhìn 2012 - Tuần 2 đã tìm được người thắng giải, còn 4 tuần để chia sẻ khoảnh khắc của bạn!

BTC chúc mừng 3 bài đạt giải tuần 2 gồm:
1. Rồi sẽ sớm vào bờ thôi:   Đặng Anh Vũ
2. Dòng sông trên đầu:  Tố Huân
3. Tất cả là để cho con: Phan Thị Thanh Xuân
 
Vĩnh Tường