KHÁM PHÁ ĐẦU NGÀM MỚI – NHẬN QUÀ CÙNG VĨNH TƯỜNG-GYPROC

CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: C - Cả A, B đều đúng


Đầu ngàm cải tiến mới của Vĩnh Tường áp dụng cho đối với thanh phụ của hệ khung trần nổi Vĩnh Tường VT – TopLINE Plus và VT – FineLINE Plus. Thanh chính và thanh viền tường không đổi.

 

Lưu ý: 

  - Khung trần nổi thế hệ đầu ngàm cũ sẽ dừng sản xuất và được thay thế hoàn toàn bởi khung đầu ngàm cải tiến mới

 - Quy cách số lượng đóng gói không thay đổi

 - Giá không đổi

<< Xem lại câu trước


Câu hỏi 3: Hệ khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE Plus và FineLINE Plus được khuyến nghị sử dụng với loại tấm nào?