KHÁM PHÁ ĐẦU NGÀM MỚI – NHẬN QUÀ CÙNG VĨNH TƯỜNG-GYPROC

CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: C - Cả A, B đều đúng

Vĩnh Tường khuyến nghị sử dụng hệ khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE Plus, Vĩnh Tường FineLINE Plus với tấm trang trí Vĩnh Tường Deco hoặc Vĩnh Tường Deco Plus trên nền tấm thạch cao Gyproc hoặc nền tấm cứng DURAflex và sử dụng đồng bộ sản phẩm Vĩnh Tường để đảm bào độ bền của hệ thống.


 

<< Xem lại câu trước


Câu hỏi 4: Khung trần nổi Vĩnh Tường có ưu điểm vượt trội hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường ?

A - Nguyên vật liệu cao cấp

B - Sản phẩm được hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ 

C - Cả A, B đều đúng

Câu 4/5