KHÁM PHÁ ĐẦU NGÀM MỚI – NHẬN QUÀ CÙNG VĨNH TƯỜNG-GYPROC

CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: C - Cả A, B đều đúng

Nguyên vật liệu cao cấp: được làm từ nguyên vật liệu cung cấp bởi BlueScope (từ Úc) hoặc từ Maruichi Sun Steel (Nhật Bản)
Sản phẩm khung trần nổi Vĩnh Tường được hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM C635.