Khóa liên kết OMEGA

Vĩnh Tường khuyến nghị nên sử dụng đồng bộ phụ kiện Vĩnh Tường để có hệ thống hoàn hảo, thuận lợi cho việc bảo hành


 

Thông tin sản phẩm
Khóa liên kết OMEGA là phụ kiện được sử dụng trong hệ khung trần chìm cao cấp Vĩnh Tường OMEGA, dùng để kết nối thanh chính VTC-OMEGA200 và thanh phụ VTC-OMEGA204

Vĩnh Tường khuyến nghị nên sử dụng đồng bộ phụ kiện Vĩnh Tường để có hệ thống hoàn hảo, thuận lợi cho việc bảo hành.

Mọi thắc mắc về sản phẩm, giải pháp Vĩnh Tường, vui lòng liên hệ:


Sản phẩm cùng nhóm