Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Khung trần chìm Vĩnh Tường ALPHA 2019

(PDF - 1,1MB)

2 Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG BASI 2019(PDF - 1.16 MB)
3 Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG TIKA 2019

(PDF - 693 KB)

4 Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG EKO 2019

(PDF - 829 KB)

5 Khung vách ngăn VĨNH TƯỜNG V-Wall 2018

(PDF - 731 KB)

6 Khung vách ngăn VĨNH TƯỜNG E-Wall 2018

(PDF - 717 KB)

7 Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 2019

PDF(911 KB)

8 Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 2019

PDF (1021 KB)

9 Khung trần chìm TriFLEX

( PDF - 823 KB )

10 Khung trần chìm OMEGA

( Kích thướt 836 KB )

11 Khung trần nổi Vĩnh Tường SmartLINE 2019

(PDF - 0.99 MB)

12 Khung trần chìm SERRA

(PDF - 838 KB)

13 Vinh Tuong V-SHAFT - PREMIUM DRYWALL

 

14 Vinh Tuong V-WALL - STANDARD DRYWALL

 

15 Vinh Tuong E-WALL - ECONOMY DRYWALL

 

16 Vinh Tuong SERRA - PREMIUM CONCEALED CEILING GRID

 

17 Vinh Tuong SlimLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

18 Vinh Tuong EliteLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

19 Vinh Tuong SmartLINE - EXPOSED CEILING GRID

 

20 Vinh Tuong TopLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

21 Vinh Tuong FineLINE Plus - EXPOSED CEILING GRID

 

22 Vinh Tuong TriFLEX - Concealed Ceiling

 

23 Vinh Tuong OMEGA - Concealed Ceiling

 

24 Vinh Tuong TIKA - Concealed Ceiling

 

25 Vinh Tuong BASI - Concealed Ceiling
26 Vinh Tuong ALPHA - Concealed Ceiling
27 Khung trần nổi SlimLINE
28 Khung trần nổi EliteLINE

(PDF - 593 KB)

29 Khung vách ngăn V-Shaft

(PDF - 656 KB)

30 CATALOGUE DURAflex English 2015(PDF - 4.377,60 MB)