Khuyến nghị của Vĩnh Tường

Để đạt được chất lượng hệ thống cao nhất cho công trình của bạn:

1/ Sử dụng đồng bộ sản phẩm khung, tấm, phụ kiện Vĩnh Tường để đảm bảo độ bền hệ thống
2/ Sử dụng trần / vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn,... 
3/ Sử dụng thợ thi công có thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công chuyên nghiệp