Nhà điều hành trung tâm học viện chính trị HCM

Đây cũng là nơi làm việc và điều hành của Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm đào tạo chính trị, lý luận cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong công trình này, Vĩnh Tường thực hiện 10 ngàn m2 trần chìm với hệ sản phẩm do Vĩnh Tường sản xuất và phân phối.
Nhà điều hành trung tâm - tọa lạc tại đặt tại số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, với diện tích xây dựng 20.000 m2, chiều cao 13 tầng chính + 1 tầng kỹ thuật. Đây là công trình được thiết kế kiến trúc hiện đại, đầu tư trang thiết bị cao cấp và tiên tiến nhất hiện nay. Đây cũng là nơi làm việc và điều hành của Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm đào tạo chính trị, lý luận cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong công trình này, Vĩnh Tường thực hiện 10 ngàn m2 trần chìm với hệ sản phẩm do Vĩnh Tường sản xuất và phân phối.

Dự án cùng nhóm