Nhà làm việc các ban Đảng A4

Tham gia dự án này, Vĩnh Tường cung cấp 7.000m2 trần chìm, sử dụng khung Vĩnh Tường Eko, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn và chống ẩm 9mm.

Nhà làm việc các ban Đảng (Nhà A4) được thiết kế theo chức năng công trình dân dụng cấp 1 với 7 tầng nổi và 2 tầng hầm;  tổng diện tích 4.100 mét vuông; diện tích xây dựng 1.480 mét vuông; tổng diện tích sàn hơn 9.500 mét vuông. Giá trị xây lắp khoảng 420 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ là điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan trong khu vực, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Nhà làm việc các ban Đảng A4

Tham gia dự án này, Vĩnh Tường cung cấp 7.000m2 trần chìm, sử dụng khung Vĩnh Tường Eko, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn và chống ẩm 9mm.

Dự án cùng nhóm