Nhà máy Akebono Kasei

Được xây dựng tại KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh, dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng DELCO làm chủ đầu tư. Trong dự án này, chủ đầu tư sử dụng 100% tấm thạch cao Gyproc và tấm DURAflex trong  hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.

Được xây dựng tại KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh, dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng DELCO làm chủ đầu tư. Trong dự án này, chủ đầu tư sử dụng 100% tấm thạch cao Gyproc và tấm DURAflex trong  hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.

Dự án cùng nhóm