Nhà máy dược Hậu Giang

Sản phẩm Vĩnh Tường tại dự án nhà máy Dược Hậu Giang: Giải pháp chức năng tiêu âm, Tấm thạch cao Gyptone tiêu âm cùng hệ khung TopLINE và tấm trang trí Vĩnh Tường DECO nền DURAflex.
Nhà máy của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang trên diện tích 8,07 ha. Diện tích xây dựng trong Giai đoạn I là 04 ha, gồm các hạng mục: Xưởng sản xuất Dược phẩm; Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm; Khu nhà Văn phòng; Khu nhà Kiểm nghiệm. Ngoài ra, còn có các thiết bị sản xuất, tất cả các hạng mục phụ trợ, xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác, đủ điều kiện khi đưa nhà máy vào hoạt động với tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường được đánh giá công nhận.

Tổng mức đầu tư là: 506 tỷ đồng, thời gian xây dựng 18 tháng.

Sản phẩm Vĩnh Tường tại dự án: Giải pháp chức năng tiêu âm, Tấm thạch cao Gyptone tiêu âm cùng hệ khung TopLINE và tấm trang trí Vĩnh Tường DECO nền DURAflex.

Xem video Nhà máy Dược Hậu Giang: http://www.youtube.com/watch?v=X6rWIFH9Vc0Dự án cùng nhóm