Nhà máy Dược phẩm Nadyphar - KCN Cát Lái

Nhà máy sản xuất dược phẩm WHO.GMP của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 TP Hồ Chí Minh – Nadyphar tọa lạc tại ở Khu công nghiệp Cát Lái quận 2 với tổng diện tích 12.412m2, trong đó diện tích khu vực sản xuất là 7.295m2  và 1.000 m2 diện tích đất cây xanh, thảm cỏ. 
Nhà máy sản xuất dược phẩm WHO.GMP của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 TP Hồ Chí Minh – Nadyphar tọa lạc tại ở Khu công nghiệp Cát Lái quận 2 với tổng diện tích 12.412m2, trong đó diện tích khu vực sản xuất là 7.295m2  và 1.000 m2 diện tích đất cây xanh, thảm cỏ. Hệ thống giao thông là đường nội bộ của KCN Cát Lái quận 2, trục lộ chính là đường Nguyễn Thị Định; hệ thống thoát nước gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải tập trung của KCN Cát Lái, còn hệ thống cấp nước sinh hoạt là hệ thống của KCN Cát Lái. Ngay từ những năm trước Công ty đã ký và duy trì hợp đồng với Công ty Dịch vụ công ích quận 2 thu gom chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày và hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị đốt bỏ chất thải nguy hại.

Công trình này, sử dụng các sản phẩm của Vĩnh Tường gồm khung Vĩnh Tường Topline, tấm Gyroc 9mm trang trí VT50. 

Dự án cùng nhóm