Nhà máy Foster

Nhà máy Foster Electric Bắc Ninh là nhà máy thứ 4 sau 3 dự án được triển khai tại VSIP I, VSIP II ( Bình Dương) và thành phố Đà Nẵng. Trong công trình này, Vĩnh Tường đóng góp vai trò trong việc hoàn thiện 9.000m2 trần thả và tấm thạch cao Gyproc.

Nhà máy Foster Electric Bắc Ninh là nhà máy thứ 4 sau 3 dự án được triển khai tại VSIP I, VSIP II ( Bình Dương) và thành phố Đà Nẵng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 3,4 ha  với tổng số vốn 12 triệu USD là cầu nối quan trọng giữa các nhà máy của Foster tại Việt Nam, Trung Quốc và các nước trong khu vực.Nhà máy có công suất 5 triệu sản phẩm thiết bị âm thanh (loa, tai nghe), góp phần giải quyết việc làm cho 6.500 lao động, đóng góp đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của Bắc Ninh và vùng lân cận. Trong công trình này, Vĩnh Tường đóng góp vai trò trong việc hoàn thiện 9.000m2 trần thả và tấm thạch cao Gyproc.

Vĩnh Tường

Dự án cùng nhóm