Nhà máy Kyocera-Vsip

Đây là nhà máy sản xuất thứ hai của Kyocera Mita, có diện tích 20 ha với vốn đầu tư ban đầu là 187,5 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm máy in và máy photocopy đa chức năng. Nhà máy được đặt tại KCN VSip Hải Phòng.
Trong dự án này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm ở cả khá nhiều hàng mục, với: 47000 m2 trần thả (khung và tấm), 1500 m2 trần chìm (khung và tấm), 3500 m2 khung vách ngăn, 7000 m2 tấm vách.
Đây là nhà máy sản xuất thứ hai của Kyocera Mita, có diện tích 20 ha với vốn đầu tư ban đầu là 187,5 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm máy in và máy photocopy đa chức năng. Nhà máy được đặt tại KCN VSip Hải Phòng.

Hệ thống trần thạch cao Vĩnh Tường, vách ngăn thạch cao Vĩnh Tường được dùng trong công trình Nhà máy Kyocera-Vsip

Hình ảnh lễ động thổ Nhà máy Kyocera-Vsip

Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Hải Phòng trong vòng 5 năm qua và cũng là dự án sản xuất công nghiệp lớn đầu tiên khởi công tại VSIP Hải Phòng. Nhà máy mới ở Việt Nam sẽ trở thành cơ sở sản xuất lớn thứ 2 của Kyocera Mita sau nhà máy tại Trung Quốc.
Kyosera Mita là một Tập đoàn của Nhật Bản hoạt động tại 31 quốc gia trên thế giới, với khoảng 15.000 nhân viên và doanh số hàng năm đạt khoảng 3 tỷ USD. Trong dự án này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm ở cả khá nhiều hàng mục, với: 47000 m2 trần thả (khung và tấm), 1500 m2 trần chìm (khung và tấm), 3500 m2 khung vách ngăn, 7000 m2 tấm vách. Kyocera Mita Việt Nam đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực thông qua các hoạt động hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo tại Hải Phòng.

Dự án cùng nhóm