Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nằm trên quốc lộ 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do Tổng Công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nằm trên quốc lộ 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do Tổng Công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư.

Với quy mô 50.000m2, công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới của ngành điện lực Việt Nam. Nhà máy này có quy mô công suất 1.200 MV, hàng năm cung cấp lên hệ thống điện quốc gia hơn 7,2 tỷ kWh điện năng. Góp phần chống thiếu điện ở khu vực miền Nam, giảm sản lượng điện phải truyền từ Bắc vào Nam, giảm tổn thất điện năng, tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho hệ thống.

Công trình này do công ty Po Sung tổng thầu và nhà thầu hoàn thiện là công ty A&C.
 

Khu nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Vĩnh Tường cung cấp cho công trình này các sản phẩm: hệ khung Vĩnh Tường Topline, tấm thạch cao trang trí Deco, Sakura1, khung trần chìm Vĩnh Tường Alpha, khung vách ngăn Vĩnh Tường V-Wall 75-76 và tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm.

Dự án cùng nhóm