Nhà máy Nikkiso

Nằm tại Lô số C6 & C7 Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là nhà máy sản xuất linh kiện máy bay do Nikkiso Nhật Bản xây dựng tại Việt Nam.
Nằm tại Lô số C6 & C7 Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là nhà máy sản xuất linh kiện máy bay do Nikkiso Nhật Bản xây dựng tại Việt Nam.
Hiện nay, nhà máy của Nikkiso ở Việt Nam đang sản xuất các cánh cửa (blocker door) máy bay bằng các hợp chất sợi các bon cho máy bay chở khách Boeing 777. Trong công trình này sử dụng hệ khung trần và tấm DURAflex do Vĩnh Tường sản xuất trong hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.

Dự án cùng nhóm