Nhà máy Ojitek Hải Phòng

Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp KCN Vsip – Bắc Ninh, do Công ty TNHH Ojitek Hải Phòng làm chủ đầu tư. Trong dự án này, chủ đầu tư sử dụng 100% tấm thạch cao Gyproc và tấm DURAflex trong  hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.
Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp KCN Vsip – Bắc Ninh, do Công ty TNHH Ojitek Hải Phòng làm chủ đầu tư. Trong dự án này, chủ đầu tư sử dụng 100% tấm thạch cao Gyproc và tấm DURAflex trong  hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.

Dự án cùng nhóm