Nhà máy sản xuất sợi màu Brotex

Nhà máy Brotex nằm tại Đường N12, khu công nghiệp Phước Đông, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, được xây dựng trên tổng diện tích 65ha do Công ty Brotex (công ty sản xuất sợi hàng đầu của Trung Quốc) đầu tư 100% vốn. Công ty CP Xây Dựng Cotec trúng thầu thi công xây dựng và hoàn thiện khu sản xuất, khu nhà ở công nhân và chuyên gia của nhà máy, trị giá 348 tỷ đồng, có diện tích 38,5ha, thời gian thi công là 7 tháng.
Nhà máy Brotex nằm tại Đường N12, khu công nghiệp Phước Đông, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, được xây dựng trên tổng diện tích 65ha do Công ty Brotex (công ty sản xuất sợi hàng đầu của Trung Quốc) đầu tư 100% vốn. Công ty CP Xây Dựng Cotec trúng thầu thi công xây dựng và hoàn thiện khu sản xuất, khu nhà ở công nhân và chuyên gia của nhà máy, trị giá 348 tỷ đồng, có diện tích 38,5ha, thời gian thi công là 7 tháng.

Đối với công trình Nhà máy Brotex , công ty Vĩnh Tường cung cấp vật tư  trực tiếp cho  nhà thầu thi công 15.000m2  với sản phẩm khung Vĩnh Tường Fineline.

Dự án cùng nhóm