Nhà máy Sợi Formosa – KCN Nhơn Trạch 3

Công ty Formosa (Công ty liên doanh với Đài Loan) đã mở rộng xây dựng nhà máy Sợi Formosa, tại KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.
Công ty Formosa (Công ty liên doanh với Đài Loan) đã mở rộng xây dựng nhà máy Sợi Formosa, tại KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Kế hoạch mở rộng đầu tư này được cho là để đón đầu các cơ hội do việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mang lại. Nhà máy Sợi Formosa có quy mô 6.000m2 với mức đầu tư 100 triệu USD. 

Tham gia dự án này, Vĩnh Tường đã cung cấp 40.000m2 trần và vách ngăn thạch cao, sử dụng khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE, khung vách ngăn Vĩnh Tường V-WALL, tấm trang trí trên nền thạch cao Gyproc 9mm và tấm thạch cao Gyproc 12.7mm. 

Dự án cùng nhóm