Nhà máy sữa Vinamilk – Mỹ Phước Bình Dương

Đây là nhà máy sữa lớn nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 120 triệu. Nhà máy sữa Việt Nam trên diện tích 20 hecta tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2012. Trong dự án này, Vĩnh Tường cung cấp hệ khung VT ALPHA, tấm thạch cao tiêu chuẩn, TopLINE và tấm trang trí VT50.

Đây là nhà máy sữa lớn nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 120 triệu. Nhà máy sữa Việt Nam trên diện tích 20 hecta tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy chuyên về sản xuất sữa nước với công suất ban đầu đạt 400 triệu lít/năm và sẽ nâng lên 800 triệu lít/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ở khu vực phía Nam trong 5 năm tới.Nhà máy được tự động hóa hoàn toàn kể cả hệ thống kho. Toàn bộ dây chuyền thiết bị của nhà máy đều do các nhà sản xuất châu Âu cung cấp. Vinamilk cho biết, đây là nhà máy chế biến sữa lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á với mức độ tự động hóa tối đa đang được áp dụng hiện nay trên thế giới. Tổng vốn đầu tư ban đầu của nhà máy vào khoảng 120 triệu USD. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2012. Trong dự án này, Vĩnh Tường cung cấp hệ khung VT ALPHA, tấm thạch cao tiêu chuẩn, TopLINE và tấm trang trí VT50.

Dự án cùng nhóm