Nhà máy Surteckariya

Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Đình Trám – Bắc Giang, Công ty TNHH SurteCkarIya Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong dự án này, chủ đầu tư sử dụng 100% tấm thạch cao Gyproc và tấm DURAflex trong  hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.
Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Đình Trám – Bắc Giang, Công ty TNHH SurteCkarIya Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong dự án này, chủ đầu tư sử dụng 100% tấm thạch cao Gyproc và tấm DURAflex trong  hạng mục hoàn thiện trần và vách ngăn.

Dự án cùng nhóm