Nhà máy tấm calcium silicate DURAflex đạt chứng nhận về môi trường

Cuối tháng 4 vừa qua, nhà máy Hiệp Phú – nhà máy sản xuất tấm Calcium Silicate thuộc Công ty CP CN Vĩnh Tường vừa được TÜV Rheinland chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 – tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2004 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS), đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho công ty.

Hệ thống tiêu chuẩn giúp công ty vừa sản xuất, vừa bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm thông qua việc kiểm soát tốt các khía cạnh tác động môi trường của các hoạt động sản xuất tại công ty và cải tiến liên tục để đáp ứng các yêu cầu pháp luật, cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn. 

Với việc sản xuất tấm Calcium Silicate - DURAflex - sản phẩm có thành phần gồm xi măng, cát, vôi, sợi xen-lu-lô (sợi gỗ) và đặc biệt 100% không amiang (chất gây nguy hại đến sức khỏe), nhà máy Hiệp Phú đã có những tín hiệu tích cực của của một nhà máy hướng đến “sản xuất xanh”. Thông qua những báo cáo về vấn đề sử dụng năng lượng, sử dụng nước, tài nguyên hiệu quả và kiểm soát các chất thải nguy hại tốt, cũng như quy trình làm việc khắt khe và an toàn. Cụ thể, trong quý 1/2013 vừa qua, nhà máy đã tiết kiệm được khoảng 400 triệu VNĐ về điện năng tiêu thụ. Nguồn nước được tái sử dụng lên đến trên 98% và quá trình kiểm soát các chất nguy hại theo đúng quy định của Nghị định 59/2007/NĐ - CP (Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn). Ngoài ra, 100% bụi thu gom trong quá trình cắt hoàn tất sản phẩm đã được tái sử dụng và các phế phẩm trong quá trình sản xuất cũng đã và đang được nghiền lại để tái sử dụng một phần,...

Không dừng lại ở đó, trong quý 2/2013, Nhà máy Hiệp Phú đang xúc tiến dự án chứng nhận sản phẩm DURAflex đạt chuẩn nhãn hàng “XANH” (Green Label) rất khắt khe của Singapore. Các việc làm trên cho thấy Nhà máy tấm Calcium Silicate - DURAflex xứng đáng là nhà máy “XANH”.

Vĩnh Tường