Nhà máy Umec, Bắc Giang

Khu công nghiệp này do Tập đoàn Kinh Bắc (KinhBacCity Group) đầu tư và quản lý với số vốn đầu tư ban đầu 16 triệu USD, đặt tại KCN Quang Châu – Bắc Giang. Trong công trình này, sản phẩm khung trần và vách thạch cao Gyproc, DURAflex của Vĩnh Tường đã được sử dụng trên hơn 15 ngàn m2.
Công trình được xây dựng trên diện tích đất hơn 40.000 m2, nhà máy UMEC Việt Nam là nhà máy công nghệ cao, sản xuất sản phẩm từ tính, bộ nguồn, tin học và truyền thông, truyền thông quang học.
Khu công nghiệp này do Tập đoàn Kinh Bắc (KinhBacCity Group) đầu tư và quản lý với số vốn đầu tư ban đầu 16 triệu USD đặt tại KCN Quang Châu – Bắc Giang. Trong công trình này, sản phẩm khung trần và vách thạch cao Gyproc, DURAflex của Vĩnh Tường đã được sử dụng trên hơn 15 ngàn m2.

Dự án cùng nhóm